Urząd pracy Niegowonice, oferty pracy z miasta i okolicy

Niegowonice – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie zawierciańskim, w gminie Łazy. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa katowickiego.Niegowonice są wsią o zwartej zabudowie, położoną nieopodal wzniesień Stodólsko i Lipowa. Pierwszą wzmianką o niej jest wymieniający rycerza Ostrobroda z Negonyczy dokument z 1300. Lokacja wsi na prawie niemieckim miała miejsce w 1354. Wiek XVI przyniósł zmiany istniejącego układu stosunków ekonomicznych okolicy. W pobliskim Ogrodzieńcu powstało wielkie dominium ziemskie, którym zawładnął magnacki ród krakowskich Bonerów. Wiele pobliskich folwarków, między innymi Niegowonice zostało wchłoniętych przez tę feudalną posiadłość i dzieliło jej losy. Po upadku dóbr ogrodzienieckich w drugiej połowie XVIII wieku właścicielami Niegowonic byli...
Na 4534 mieszkańców znajduje się obecnie jedna oferta pracy
Kody pocztowe w miejscowości: 42-454.
Strefa numeracyjna to (+48) 32